Sjukdomar är något som alla människor någon gång kommer att drabbas av. Här kommer vi att gå igenom några sjukdomar som du kan få där du behöver behandling av läkemedel.

  • Cancer

Cancer är en sjukdom som vissa människor tyvärr drabbas av. Cancer kan botas med rätt behandling men i vissa fall får det en dödlig utväg. Vid cancer har dina celler delats och bildat en cancercell, detta kallas för tumör.

  • Influensa

Influensa har eller kommer alla människor någon gång att få. Vid influensa får du oftast feber, ont i halsen och blir täppt. Influensa är ingen livshotande sjukdom men i väldigt få fall kan det få en dödlig utväg, då har de oftast utvecklas till lunginflammation. Influensa behandlas oftast med antibiotika.

  • Diabetes

Diabetes är en sjukdom där du har för mycket socker i blodet. Diabetes behandlas oftast med sprutor med läkemedel som du tar själv varje dag.

  • Hjärtfel

Vid hjärtfel finns det stor risk för att få hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt är ett livshotande tillstånd där du behöver vård direkt. Hjärtfel lindras oftast med operation och läkemedel.

Om du vill läsa mera om olika sjukdomar så kan du titta på 1177s hemsida.