Det finns väldigt många olika läkemedel som används till olika saker. Vissa läkemedel används för att bota sjukdomar, medan andra används för att lindra symtom av sjukdomar.

Läkemedel vid psykisk ohälsa

Om du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt så kan de behövas läkemedel mot psykisk ohälsa. Det vanligaste läkemedlet som används vid psykisk ohälsa är antidepressiva. Det finns många olika märken och tillverkare för just antidepressiva och din läkare kommer att skriva ut recept på det läkemedlet som är bäst för dig. Antidepressiva används för att bota depressioner till viss del men du måste själv jobba på att må bättre. Oftast får du prata med en psykolog regelbundet när du tar antidepressiva eftersom psykologsamtal i kombination med antidepressiva kan bota depression. Om du lider av ångest så finns det läkemedel som används som ångestdämpande, vilket inte botar ångesten utan lindrar den.

Läkemedel vid influensa

Om du har influensa, det vill säga feber, hosta, täppthet och heshet så kan du få läkemedel som botar din influensa. Oftast får du antibiotika som är ett läkemedel som används för att bota inflammationer. Antibiotika äter du endast under ett par dagar eller i några få veckor för att bota inflammationen. Du måste alltid prata med din läkare för att få antibiotika utskrivet. Antibiotika är alltså receptbelagt och går inte att köpa i vanliga butiker. Om du har hosta så finns det hostmedicin som du kan få köpa. Hostmedicin finns både på recept och utan recept. Hostmedicin som inte är på recept kan du köpa i vanliga butiker, det finns även hostmedicin att få på recept om du har en väldigt irriterande hosta. Alvedon är något som används väldigt mycket i influensatider, de används inte för att bota influensan utan Alvedon används för att lindra besvären. Om du har feber, ont i huvudet eller har smärta i kroppen så fungerar Alvedon utmärkt för att lindra besvären. Alvedon finns att köpa receptfritt på vanliga butiker men du kan även få de receptbelagt av en läkare. När du hämtar ut dina läkemedel så får du prata med en legitimerad apotekare. Legitimerade apotekare är utbildade och vet väldigt mycket om läkemedel så du ska alltid lyssna på även deras rekommendationer. Om du vill läsa mer om olika läkemedel så kan du titta på läkemedelverkets hemsida.