Att äta läkemedel är ett måste för många för att få ett välfungerande liv, men framförallt ett längre liv. Dock har varje läkemedel biverkningar och en mycket vanlig biverkning är muntorrhet hos äldre. Muntorrhet i sin tur bidrar till andra problem i munnen som kan påverka livskvaliteten mycket negativt. Därför är det viktigt att i första hand se över läkemedlen man tar och läsa på om deras biverkningar för att ta reda på om det är därför man drabbats av muntorrhet.

Muntorrhet som inte behandlas, kan leda till en rad problem med tänderna och huden inuti munhålan då sår kan uppstå. Då kan ett besök hos oralcare.se vara bra för att åtgärda eventuella problem som har uppstått. De kan även ge värdefulla tips på hur man kan göra för att mildra muntorrheten om man inte har möjlighet att sluta med medicinerna som orsakat den från första början.