A1M
köp
sälj
senast
Slider_6

Pressmeddelanden

A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Läs hela rapporten Sammanfattning av halvårsrapport Första…

Nyhetsbrev

Finansiell kalender

  • Kvartalsrapport Q3

    22 nov 2017

  • Bokslutskommuniké 2017

    23 feb 2018

A1M – ett protein utöver det vanliga

A1M är ett kroppseget protein som fångar upp och oskadliggör giftiga ämnen från cellernas ämnesomsättning. Det har även en vävnadsskyddande effekt. A1M är en kandidat till flera olika medicinska användningsområden.  [Läs mer]

Behandling av havandeskapsförgiftning

Prekliniska studier tyder på att A1M kan användas som läkemedel för att behandla havandeskapsförgiftning – ett potentiellt livsfarligt tillstånd som drabbar över åtta miljoner gravida kvinnor varje år. [Läs mer]

Behandling av skador på njurarna

A1M Pharmas forskning har visat att njurarna tillhör de organ som bäst skyddas av A1M-proteinet. Företaget har därför nyligen satsat på utveckling av behandling av njursjukdomar. [Läs mer]

A1M – ett protein med unika egenskaper

  • En antioxidant

    A1M agerar som ett så kallat enzymatiskt reduktas gentemot många olika målmolekyler.

© Copyright - A1M